Skip Navigation Links
Links
uit de
Vriendenkring:


Welkom op de gereviseerde website van rené pauls


Onder de menuitems kunnen de nieuwste werken bekeken worden.
Deze site is alweer de 3e in de rij.
Na de asp.net 1.1 en 2.0 is dit de asp.net 3.5 versie: ajax en silverlight in action.
Deze nieuwste versie is nog niet af, er komen nog steeds nieuwe ideeën.

veel plezier.
renéeventuele reacties naar: postmaster@renepauls.nl
copyright 2009 - WebRene